web
analytics

Reglement

 Wat verwachten wij van U ... ?

                 


 • Een Jiu–Jitsuka gedraagt zich steeds waardig,

     zowel in zijn houding als in zijn taal. 

 • Hij beheerst zich onder alle omstandigheden.
 • Het beoefenen van Jiu-Jitsu, buiten clubverband, is steeds op de

     verantwoordelijkheid van het lid zelf.

 • Het bestuur en de sensei’s kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Openbare ordeverstoring, vechten en wangedrag zijn verboden en zullen een 

     definitieve uitsluiting uit onze club tot gevolg hebben.

 • Tussen de tatami en de kleedkamers is het gebruik van pantoffels en 

     schoenen verplicht.

 • Ieder lid moet tijdig in de dojo (oefenzaal) aanwezig zijn en                         

      laatkomers vragen de lesgever toelating om de tatami te betreden.

 • Leden, jonger dan 18 jaar, die later komen of de les vroeger willen verlaten,       

     moeten hiervoor toestemming van hun ouders hebben.

 • De leden tonen respect en gehoorzamen de lesgever,                                                

     maar ook tegenover een hogere gordel.

 • Hogere gordels zijn een voorbeeld voor de lagere gordels.
 • Bij het niet naleven van de regels kan de sensei een gepaste straf opleggen.
 • Indien de Jiu–Jitsuka van de tatami gezet wordt, 

     mag deze de dojo niet verlaten voor het einde van de les.

 • Het betreden van de tatami wordt onverbiddelijk verboden aan dronken leden.
 • De kimono is steeds proper en niet gescheurd.                                                       
 • De gordel is goed geknoopt, zodat men zich niet kan bezeren bij het vallen. 
 • Indien men tijdens de les een t-shirt en/of sokken wenst te dragen,             

     moeten deze wit zijn (liefst de t-shirt van de club).                                                 

 • Het kenteken van de club wordt gedragen op de linkermouw                                  

     op ongeveer 10 cm van de naad bovenaan.

 • Handen en voeten zijn rein en de nagels moeten kort geknipt 

     om elkaar niet te bezeren.

 • Naar het toilet gaan gebeurt voor de les zodat men de les niet hoeft te storen.
 • Op de tatami is het verboden om juwelen te dragen.
 • Verwondingen en/of kneuzingen moeten onmiddellijk aan de                     

     lesgever gemeld worden, zodat eventueel de nodige stappen op het                  

     gebied van verzekering en verzorging genomen kunnen worden.

 • De leden moeten steeds toestemming vragen om de tatami te verlaten.
 • Bij het betreden of verlaten van de tatami moeten de leden de tatami groeten.
 • Bij elke partnerwisseling dienen de betrokkenen elkaar te groeten.
 • Op de tatami mogen enkel wapens van de club gebruikt worden, 

      dit gebeurt enkel onder toezicht van de lesgever.

 • Bij het omkleden heerst orde en rust.
 • In de dojo is roken en overbodig lawaai verboden.
 • Ieder lid moet steeds in orde zijn met zijn lidgeld en verzekering.
 • Op de tatami is eten, snoep en frisdrank verboden. 
 • Enkel water is in bescheiden hoeveelheid toegelaten.
  ------------------------

Back to Top