web
analytics

Wat is Jiu-Jitsu

Wat is Jiu-Jitsu ?

Wat is Jiu-Jitsu ?

 

Jiu-Jitsu,is zelfverdediging zonder wapens. 


Het grondprincipe ligt in het buiten gevecht stellen van mogelijke 


aanvallers zonder grote kracht of inspanning. 


Het verplaatsen van het eigen evenwicht en het breken van het evenwicht 


van de aanvaller speelt daarbij een grote rol.


De grote formule waarop Jiu-Jitsu, gebaseerd is: in soepelheid schuilt de kracht

Jiu-Jitsu, schept zelfvertrouwen en ontwikkeld zowel lichaam als geest.

InJiu-Jitsu, zijn er graden die met altijd zwaarder wordende proeven kunnen 

worden behaald.

 De eerste gordel is wit (6ekyu) , dan volgt geel (5ekyu) , 

 oranje (4ekyu) , groen (3ekyu) , blauw (2ekyu) , 

 vervolgens bruin (1ekyu) .

 De eerste zwarte gordel noemt men 1eDan. 

                                  Men heeft ook de 2eDan tot en met de 10eDan.

De zelfverdedigingskunst bestaat uit verschillende technieken zoals : 

bevrijdingen, drukkingen, klemmen, vuisttechnieken, wurgingen, 

atemi's, worpen, houdgrepen, beentechnieken en transportgrepen.


 

Ontstaan en ontwikkeling van Jiu-Jitsu

 

Er zijn verscheidene versies over de ontwikkeling vanJiu-Jitsu, 

maar de waarschijnlijkste is deze:

In de jaren 1700 verzette de ridderkaste der Samurai zich tegen de wetten 

van de keizer. 

Zij werden daarvoor gestraft en mochten geen wapens meer dragen. 

Terzelfder tijd komt een arts uit Nagasaki van China terug waar hij bij een 

na kampleraar (HAKU-TAI) de kunst der wapenloze kamp geleerd heeft. 

Hij heeft echter vastgesteld dat voor de uitvoering van deze grepen 

een tamelijk grote lichaamskracht nodig is.

Tijdens een wandeling wordt hij door een storm verrast en stelt daarbij 

vast dat de buigzame takken van een wilg zich bij iedere windstoot 

naar beneden buigen en dan terug omhoog schieten. 

Door deze waarneming geïnspireerd zal de arts een systeem ontwikkelen zodat 

ook de zwakkere, door meegeven, kan overwinnen. 

Hij sticht een school die de naam wilgenschool (YOSHIN-RYU) krijgt. 

In deze school worden de samurai onderricht en worden de geleerde grepen 

dermate uitgebouwd en geperfectioneerd dat men daaruit de 

huidige Jiu-Jitsu, kan uittrekken.


Wat betekent de naam Yawara?

 

Yawara **-** Oorsprong van het Jiu-Jitsu 

Kunst van het ongewapende gevecht.

En het ontwapenen van een gewapend tegenstander.


Waarom zijn er zoveel systemen ?

samourai

Er zouden geen voorschriften in de zelfverdediging of in de kampsportsoorten gegeven worden, wanneer er maar één systeem gegeven werd. 

Daar de mensen zeer verschillend zijn, ontwikkelden zich onvermijdelijk ook verschillende zelfverdedigingssystemen.

Er zijn in de sport meerdere balspelen (voetbal, handbal, volleybal, enz.) en in de zelfverdediging en de kampsportkunst zijn er eveneens meerdere systemen:

----------

Judo(milde kunst)

 

Gevechtssport met vaste technieken en kampregels  gesticht door

Jigoro Kano in 1882 te Tokio.

 

 

Jiu-Jitsu,  

(zachte kunst)  Moderne zelfverdediging.

 


Karate  

(lege handen) Harde zelfverdediging

 

 

Taekwondo

Koreaanse Karate-systeem

 

 

Kungfu

 

Krijgskunst afkomstig van de Chinese monikken 

alsook een levenswijze en levensfilosofie

 

Aikido

 

Japanse klassieke zelfverdediging weg ter gelijkschakeling 

der kracht gebaseerd op klemtechnieken

 

Kendo

Japans zwaard- en stokspel

 

 Sumo(-worstelen)

 Oud-Japanse ringsport (nationale sport in Japan)

 

 Tai-Jitsu

 Lichaamskunst (zelfverdediging)

 

 Ju-Jitsu

 Oude Japanse zelfverdediging 
----------

Ieder systeem heeft zijn recht van bestaan. Of deze doorbreekt 
is een kwestie van tijd, kwaliteit en leermethode.

Zelfverdediging

 

Opdat de zelfverdediging zou kunnen ingeroepen worden, 

moeten er vijf voorwaarden aanwezig zijn:

  • 1.De aanval moet gepleegd zijn tegen uzelf of tegen anderen.
  • 2.De aanval moet met geweld gepleegd zijn.
  • 3. De aanval moet onwettig zijn.
  • 4.De aanval moet ogenblikkelijk en gevaarlijk zijn.
  • 5.De verdediging moet in evenredigheid zijn met de aanval.

 

Elementen nodig om een onwettige aanval succesvol af te slaan metJiu-Jitsu,:

  • 1. Verfijnde en gepaste techniek.
  • 2. Soepelheid.
  • 3. Snelheid.
  • 4. Zelfvertrouwen.
  • 5. Zelfbeheersing of koelbloedigheid.

 


 Japanse Woordenlijst

 

Hier volgt er een woordenlijst met de meest gebruikte Japanse woorden. 

Het is niet de bedoeling dat een Jiu-Jitsuka vloeiend Japans spreekt,

maar wel dat hij de essentiële woorden kent die bij Jiu-Jitsu, gebruikt worden.Kyu                                                   Leerling-graad


Dan                                                   Meestergraad


Jiu-Jitsugi                                       Kleding Jiu-Jitsu  beoefenaar


Kimono                                            Japanse nationale klederdracht/vest


Zuban                                               Broek


Obi                                                    Gordel


Dojo                                                  Oefenzaal


Kamiza                                             Ereplaats in de Dojo


Tatami                                              Mat


Budo                                                 Alle Japanse sportkunsten


Randori                                            Vrij oefenen/kampen "cirkelgevecht"


Rei                                                     Groet


Za-Zen                                              Meditatiezit


Maté                                                  Stoppen


Sore-maté                                         Stoppen (tijd is vestreken) (einde) 


Jiu-Jitsuka                                      Beoefenaar vanJiu-Jitsu


Hajime                                             Begin, kampt


Migi                                                  Rechts


Hidari                                               Links

 

Kiai                                                   Kreet (kampkreet), het alles geven


Mae-ukemi                                       Voorwaartse val


Ushiro-ukemi                                   Achterwaartse val  


Yoko-ukemi                                      Zijwaartse val


Uchi-komi                                         Binnenkomen van een worp


Sensei                                                 Meester, leraar


Shizen-tai                                          Gewone houding


Jigo-tai                                              Verdedigende houding


Mokuzo                                              Ogen sluiten


Yamé                                                  Ogen openen  


Empi                                                   Elleboog


Atemi                                                  Slag, stoot, schop


Kata                                                    Stijloefening


Hara                                                    Buik


Zen                                                      Oosterse levenshouding


Samurai                                              Krijgsman - Zwaardvechter 

          


 

Back to Top